MODLITWA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

 

Święty Gerardzie, przez twoją modlitwę i orędownictwo przyprowadziłeś do Boga wiele serc, stałeś się pocieszeniem przygnębionych, wsparciem ubogich, wspomożeniem chorych. Ty, który znasz ból i cierpienie, który ocierasz łzy twoich czcicieli, usłysz moją modlitwę. Wejrzyj w moje serce i zobacz, jak cierpię. Wejrzyj w moją duszę i uzdrów mnie. Przybądź mi szybko na pomoc! Święty Gerardzie, mój potężny orędowniku, zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę (tutaj przedstaw prośbę …). Wiem, że nie zasługuję na twe łaski. Mimo to wysłuchaj mnie w imię tej miłości, jaką żywisz ku Jezusowi i jego Matce Maryi. Amen.

MODLITWA DO ŚW. GERARDA O DOBRĄ SPOWIEDŹ

 

Święty Gerardzie, zanim przystąpię do tego sakramentu Bożego miłosierdzia, zwracam się do Ciebie, patronie dobrej spowiedzi, o pomoc i wstawiennictwo. Ty dodawałeś odwagi przeżywającym lęk i wstyd przed tym sakramentem; wlewałeś w serca skruchę i wolę postanowienia poprawy. Wspomóż mnie dzisiaj, abym mógł poznać wszystkie moje grzechy i wyznać je szczerze w tym sakramencie. Uproś mi łaskę skruchy i mocnego postanowienia, abym do nich więcej nie wracał. Bądź dla mnie aniołem zesłanym od Boga, bym nie tylko wyznał wszystkie moje grzechy i szczerze za nie żałował, ale również szedł dalej nową drogą życia prawdziwie chrześcijańskiego. Amen.

MODLITWA MATEK DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ 

Oto do stóp Twoich, Najświętsza Matko, garną się matki ze swymi dziećmi. Jako Matka Zbawiciela okazałaś tyle macierzyńskiej miłości dla św. Gerarda, naszego opiekuna. Dlatego licząc na jego pośrednictwo, chcemy się Tobie poświęcić w szczególny sposób. 
Dziecię, które nosiłaś na swoich ramionach, to prawdziwy Bóg. Jezus Chrystus, Syn Boga Najwyższego, zechciał być Twoim Synem. Przez Niego stałaś się tak wielka i można. To On uczynił Cię Królową świata i nieba. Cieszymy się z Twego wyniesienia ponad wszystkie stworzenia. 
Znając Twoją dobroć, ufamy mocno, że weźmiesz nas pod płaszcz swojej opieki i obronisz nas przed każdym niebezpieczeństwem oraz pomożesz nam wypełniać nasze posłannictwo i nasze macierzyńskie obowiązki. 
Przez pośrednictwo św. Gerarda poświęcamy Tobie nasze życie, nasze serca, nasze rodziny i przede wszystkim nasze dzieci, które są naszą dumą, radością i światłem domowego ogniska. 
O, Maryjo Niepokalana, prowadź przez życie nasze dzieci, aby tak jak Gerard stały się podobne do Twego Syna Jezusa. 
O Matko Błogosławiona, wspomnij, jak drżało Twoje Serce, gdy na życie Bożego Dzieciątka czyhał Herod. Jakże często ogarnia nas trwoga, bo przypadło nam żyć w trudnych warunkach, pośród smutnego i okrutnego świata. Ty jedynie, Matko Boża, możesz nas ocalić. Ratuj nasze dzieci i czuwaj nad naszymi rodzinami. 

A Ty, święty Gerardzie, zanieś naszą modlitwę do Matki Najświętszej, aby spieszyła nam z nieustanną pomocą. Amen.

MODLITWA ZA RODZINY 

Święty Gerardzie, poprzez twoją modlitwę i orędownictwo przyprowadziłeś do Boga wiele serc, stałeś się pocieszeniem przygnębionych, wsparciem ubogich, wspomożeniem chorych. Prosimy Cię o twoje wstawiennictwo, abyśmy wszyscy znaleźli się wśród tych, którzy wielbią Boga i Jemu dziękują. O chwalebny św. Gerardzie, umacniaj w jedności nasze rodziny; przybądź z pomocą w trudnym zadaniu chrześcijańskiego wychowania naszych dzieci; poprzez wiarę i miłość dodawaj odwagi żonom i mężom, abyśmy za twoim przykładem i umocnieni twoją pomocą wszyscy razem stali się narzędziem Jezusa w tworzeniu lepszego, sprawiedliwego świata. Wypraszaj potrzebne łaski matkom i kobietom w stanie błogosławionym, broniąc je od wszelkiego niebezpieczeństwa i wspomagając w ofiarnym podejmowaniu trudu macierzyństwa. 
W sposób szczególny wspomagaj nas w chorobie, cierpieniu i w każdej potrzebie, albo przynajmniej wyproś siłę, abyśmy umieli zaakceptować wszystko w duchu chrześcijańskim i w ten sposób stali się, podobnie jak ty, obrazem Jezusa Ukrzyżowanego. 
Naszym rodzinom i wszystkim twoim czcicielom wypraszaj radość, pokój i miłość Bożą. Amen. 

MODLITWA MAŁŻONKÓW O DAR POTOMSTWA 

Święty Gerardzie, potężny orędowniku u Boga, z wielką ufnością zwracamy się do Ciebie z prośbą o potomstwo. Oręduj za nami u Pana życia, od którego pochodzi wszelkie istnienie, aby pobłogosławił naszą miłość małżeńską uświęconą sakramentalnym węzłem i obdarzył nas darem nowego życia. Wstawiaj się za nami, abyśmy wraz z dzieckiem, które dla nas wybłagasz, mogli zawsze okazywać wdzięczność i wychwalać Boga, który jest źródłem i dawcą życia. Amen.

MODLITWA NOWOŻEŃCÓW 

Panie Jezu, stajemy przed Tobą z dziękczynieniem i prośbą. Dziękujemy Ci za miłość, która zrodziła się między nami i złączyła nas sakramentalnym węzłem. Prosimy Cię o dalsze umacnianie naszej miłości i wzrastanie we wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pozwól nam coraz lepiej poznawać siebie nawzajem i wspieraj nasze wysiłki w realizacji małżeńskiego powołania. Spraw, aby nasz dom rozweselały dzieci, których pragniemy, jak Ty ich pragniesz! 
Tobie, święty Gerardzie, powierzamy naszą pokorną modlitwę. Bądź Bożym Aniołem naszego domu, otocz go opieką, oddal każde zło i napełnij wszelkim dobrem. Amen. 

MODLITWA MATKI Z DZIECKIEM 

Wszechmogący i wieczny Boże, który za sprawą Ducha Świętego przygotowałeś ciało i duszę chwalebnej Dziewicy Maryi na godny przybytek dla Twojego Boskiego Syna i uświęciłeś św. Jana Chrzciciela, kiedy był jeszcze w łonie matki, wysłuchaj modlitwy Twojej pokornej służebnicy, która prosi Cię przez wstawiennictwo św. Gerarda: broń mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwaj nad moim dzieckiem, którym zechciałeś mnie pobłogosławić; niech zostanie obmyte w wodach chrztu, a po chrześcijańskim życiu na ziemi niech osiągnie wraz ze mną szczęście wieczne w niebie. Amen. 

MODLITWA MATKI W ZAGROŻENIU CIĄŻY 

Święty Gerardzie, ty wiesz, jak bardzo modliłam się, aby zrodził się we mnie cud nowego życia! Jak bardzo cieszyłam się, kiedy poczułam jego pierwsze delikatne poruszenia! Moje ciało stało się świątynią nowego życia. Ty wiesz także, że teraz to maleńkie dziecko w moim łonie znajduje się w niebezpieczeństwie, a upragnione macierzyństwo jest zagrożone. 

Święty Gerardzie, widzisz moją tęsknotę i smutek. Nie pozwól, aby moja radość zamieniła się w płacz. Wstaw się za mną u Boga, Pana życia, abym nie została pozbawiona radości tulenia w ramionach mojego dziecka, które niech stanie się świadectwem bezgranicznej miłości Boga. 
Święty Gerardzie, wierzę w twoją pomoc i z nadzieją powierzam się twojemu orędownictwu. Amen.

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO GERARDA MAJELLI

 

MODLITWA MATKI W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM 

Święty Gerardzie, umiłowany sługo Jezusa Chrystusa, doskonały naśladowco pokornego Zbawiciela i wielbicielu Syna Matki Bożej, rozpal w moim sercu ogień Bożej miłości, jaki płonął w twoim sercu i uczynił z ciebie anioła miłości. Chwalebny święty Gerardzie, ty zostałeś wyniesiony przez Boga na patrona i opiekuna matek w stanie błogosławionym. Wybaw mnie od wszelkich niebezpieczeństw, wspieraj w trudnych chwilach i uproś szczęśliwe rozwiązanie. Chroń dziecko, które teraz noszę pod sercem, aby mogło ujrzeć światło dnia i otrzymać łaskę chrztu świętego. 

Święty Gerardzie, wierzę w twoją pomoc i z nadzieją powierzam się twojemu orędownictwu. Amen.

NOWENNA DO ŚW. GERARDA

www.zamoscredemptor.pl

Tobie, o Maryjo, śpiewamy pieśń wdzięczności i Tobie zawierzamy nasze życie. Bądź z nami w każdy czas, wypraszaj nam odpuszczenie naszych grzechów, abyśmy mogli prowadzić nowe życie, wysłużone nam przez Zbawiciela.

 

Pieśń: „Maryjo, dziękujemy Ci” lub inna dziękczynna.

 

Wezwania błagalne

 

Odczytywane są pisemne prośby złożone na Nieustanną Nowennę. Po nich następują wspólne wezwania błagalne:

 

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, – Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

Za płaczących, abyś im łzy otarła,

Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

 

Pieśń: „Matko Pomocy Nieustającej” lub inna błagalna.

 

Zakończenie

 

Jeśli po Nieustannej Nowennie lub bezpośrednio przed nią, sprawuje się Eucharystię, po wezwaniach błagalnych i pieśni odmawia się antyfonę „Pod Twoją obronę”. Na zakończenie wykonuje się śpiew: „O Maryjo, żegnam Cię” lub inną stosowną pieśń, która może być pieśnią mszalną na wejście. Nie można jednak łączyć Nowenny z Mszą św. Jeśli po Nieustannej Nowennie lub bezpośrednio przed nią, nie sprawuje się Eucharystii, wspólne błagania można zakończyć Modlitwą Pańską. Odmawia się także modlitwę: 

 

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Obrzędy wstępne

 

Na rozpoczęcie śpiewa się wezwanie: „O Maryjo, witam Cię” lub inną pieśń do MBNP. Po niej odmawia się wspólnie tzw. Modlitwę Rzymską:

 

     O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję… (chwila ciszy)

   Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

 

Czytanie Słowa Bożego i kazanie (np. w formie przemówienia katechizmowego lub rozważania)

 

Wezwania dziękczynne

Odczytywane są pisemne podziękowania złożone na Nieustanną Nowennę. Po nich następują wspólne wezwania dziękczynne:

 

O Maryjo, razem z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga przez Twoje wstawiennictwo, łączymy nasze dziękczynienia i wołamy:

Za miłość Twą macierzyńską, – Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Za dobroć Twą niezrównaną,

Za litość nam okazaną,

Za natchnionych nadzieją,

Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za uzdrowionych z choroby,

Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalonych z rozpaczy,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Podajemy jedynie skrót według zatwierdzonego przez Kurię Metropolitalną w Krakowie i Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów podręcznika do nabożeństwa Nieustannej Nowenny. Pełna forma nabożeństwa, z wersjami na wszystkie okresy liturgiczne, innymi modlitwami do MBNP i pieśniami, do nabycia w Wydawnictwie Redemptorystów Homo Dei. Tam także można znaleźć inne materiały pomocnicze do Nieustannej Nowenny dla wiernych.

 

Porządek Nieustannej Nowenny

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Więcej informacji dotyczących Kultu MBNP i Nabożeństwa Nowenny Nieustannej można znaleźć na stronach www.redemptor.pl – Matka Boża Nieustającej Pomocy.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie. Zapraszamy do przedstawiania swych próśb, dzielenia się radościami z otrzymanych łask przez przyczynę MBNP spisując je na kartkach, czy też za pomocą naszej strony internetowej 

Ważnym rysem charyzmatu,  a zarazem polem działania redemptorystów jest szerzenie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, co zlecił im papież Pius IX w 1865 roku przekazując ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dnia 2 listopada 1934 r. w kilka miesięcy po swym przybyciu do Zamościa, redemptoryści otrzymali dla swego kościoła obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Został on pobłogosławiony w 1903r. przez papieża Leona XVIII. W 2015r. przeżywaliśmy 150 rocznicę powierzenia szerzenia kultu MBNP redemptorystom.

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zalecane przez Stolicę Apostolską i z jej upoważnienia rozpowszechniane przez misjonarzy Redemptorystów – ma na celu rozbudzanie i podtrzymywanie praktyki ciągłej modlitwy Nieustannej Nowenny, jako odpowiedzi na wezwanie Chrystusa skierowane do uczniów, że „zawsze powinni się modlić i nie ustawać”(Łk 18,1). Nowennę Nieustanną wprowadzono po raz pierwszy w Saint Louis (USA) w 1922r. skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. W Polsce to nabożeństwo zostało zaprowadzone przez O. Stanisław Szczurka, redemptorystę 23.01.1951r w Gliwicach, w kościele Podwyższenia Krzyża świętego. Obecnie jest ona odprawiana w ponad 2000 kościołów w Polsce.

W Zamościu od 9 czerwca 1954 r w Kościele św. Mikołaja nieprzerwanie przez cały czas są odprawiane w każdą środę nowenny ku czci MBNP. Od samego początku gromadziły licznych wiernych.

Również i obecnym czasie gromadzimy się przed kopią cudownego obrazu MBNP na Nieustannej Nowennie w każdą środę tygodnia o godz. 7.00 i 18.00 (17.00 w czas zimowy). Podczas nabożeństwa głoszone są krótkie rozważania, katechezy. Odczytywane są podziękowania i prośby spisane przez wiernych uczestniczących w nabożeństwie Nowenny Nieustannej. Podczas wieczornej mszy św. w intencji próśb podziękowań odprawiana jest msza św. zbiorowa.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJACEJ POMOCY

Właściwym miejscem sprawowania sakramentu chrztu św. jest własna parafia. Bywa jednak, że inny kościół z jakichś względów staje się domem i tam chcemy przyprowadzić dziecko, by otrzymało w sakramencie chrztu łaskę wiary.

Jest to możliwe w kościele św. Mikołaja w Zamościu – oto kolejne kroki:

 

Należy się osobiście zgłosić do rektora kościoła św. Mikołaja, by uzyskać zgodę na chrzest dziecka w kościele św. Mikołaja oraz ustalić datę sprawowania sakramentu.

 

Planowany termin ślubu w kościele św. Mikołaja należy ustalić z rektorem kościoła.

 

Przygotowanie odbywa się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od proboszcza tamtejszej parafii należy otrzymać tzw. licencję na zawarcie ślubu w Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ul. Tadeusza Kościuszki 1a,  na terenie której leży kościół św. Mikołaja.

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed terminem ślubu).

 

Licencję oraz dokumenty z USC należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem do kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP, aby spisać aktu zawarcia małżeństwa. Wpis do księgi małżeństw wymaga obecności narzeczonych i świadków. Następnie narzeczeni otrzymują delegację dla kapłana, który będzie błogosławił ich związek małżeński oraz podpisane i wypełnione przez proboszcza dokumenty z USC. Dokumenty te należy zanieść do zakrystii Kościoła św. Mikołaja.

 

Niezależnie od powyższych formalności, w dogodnym terminie odpowiednio wcześniej z rektorem kościoła św. Mikołaja należy ustalić szczegóły uroczystości ślubnej, m.in.: szczegóły liturgii, wystrój kościoła, oprawę muzyczną, itp.

 

Adres: Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi panny , ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 22-400 Zamość; tel. Tel. 84 627 09 44

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w terminie ustalonym z rektorem kościoła, zazwyczaj w tygodniu poprzedzającym chrzest.

 

 

Kościół św. Mikołaja znajduje się na terenie Parafii Zwiastowania NMP, ul. Kościuszki 1a,. Tam też należy dokonać wpisu do księgi chrztów. Wymagana jest obecność rodziców i chrzestnych.

 

Wymagane dokumenty:

 

  • świadectwo urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są osobami mogącymi pełnić obowiązki ojca i matki chrzestnej,
  • dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania),
  • pisemną zgodę na chrzest poza parafią wydaną przez własnego proboszcza.

 

Adres: Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi panny , ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 22-400 Zamość; tel. Tel. 84 627 09 44 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

  • spowiadamy 15 min. przed Mszą św., a także podczas Mszy św. w niedziele

 

  • pierwszy piątek miesiąca  – w naszym kościele okazja do spowiedzi:
  • od września do końca czerwca w godz. 7.00 – 12.00 i od 16.00 – 18.00
  • od lipca do końca sierpnia w godz. od 6.30 – 8.00 i od 17.30 – 19.00

 

  • w indywidualnych przypadkach spowiedź możliwa jest również w innym uzgodnionym terminie

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

WITAMY NA STRONACH KOŚCIOŁA REKTORALNEGO REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA W ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU