10 października 2020

Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam … Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę … Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1, 26-28).

 Zapraszamy na serię sześciu katechez na temat tożsamości człowieka  w oparciu o Boże Objawienie; Pismo święte i nauczenie Kościoła. Temat jest wart pogłębionej, zaktualizowane refleksji ze względu na częsty brak wiedzy, zaburzony obraz siebie oraz poczucie zagubienia i przypadkowości własnego życia u wielu spośród nas.  „Cywilizacja śmierci” na siłę kształtuje świat bez autentycznych kobiet i mężczyzn, bez autentycznych ojców i matek. Temat jest ważny również w obliczu zagrożenia jakie niesie „totalna inwazja” ideologii i praktyk genderyzmu narzucanego i wpychanego wszędzie i wszystkim, także Kościołowi. Aborcja, LGTBQI.. są narzucane nie tylko przez reklamę, ale siłowo, przez prowokacje, niszczenie symboli rodzinny naturalnej, atakowanie Kościoła jako strażnika właściwego powołania człowieka.

            Inwazji dokonuje się wobec dzieci przez szkoły, zabawki, gry i odzież, wobec młodzieży przez wciskanie genderyzmu do studiów i programów edukacyjnych jak za czasów PRL-u wtłaczano marksizm. Wobec państw, samorządów itp. stosowane są  bezprawne sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne pod pozorem troski o praworządność i tolerancję, w pracy i kulturze dyskryminowanie są osoby, które nie skłaniają się ku genderyzmowi, wobec wierzących i Kościoła ma miejsce parodiowanie, bezczeszczenie symboli wiary chrześcijańskiej - symbolami genderowskimi (krzyż, obrazy, sakramenty, budowle sakralne) i przypisywanie autorytetom społecznym czy moralnym skłonności homoseksualnych, naginanie interpretacji Biblii i duchowości chrześcijańskiej dla popierania swoich żądań zmierzających do uzyskania prawa do  tzw. małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci przez nie. Toczona jest medialna walka i prowokacje wobec ludzi świeckich i duchownych stających po stronie prawa do życia dla każdego człowieka, ochrony naturalnej tożsamości człowieka i w obronie normalnej rodziny.

            Wobec wymuszania regulacji prawnych ustanawiających małżeństwa i rodziny osób tej samej płci trzeba przywołać słowa Jezusa Chrystusa: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni  (Mt 19, 4.12).

Płciowość właściwie przeżywana jest ważna dla spełnienia sensu ludzkiego  życia na ziemi, zrealizowania Bożych zamierzeń wobec każdej i każdego z nas. A zatem, czy jesteśmy jedynie efektem ewolucji z niższych gatunków ssaków „do obróbki” i „przetwarzania” czy jesteśmy dziełem Bożego stwarzania z miłości i zaproszeni do współpracy w stwórczej miłości? Czy winniśmy się kierować prawem przyjemności i korzyści czy prawem miłości i odpowiedzialności?

Warto zamyślić się, aby pogłębić swoją świadomość przyznanej nam przez Boga godności, nad dobrem i pięknem wartości jaką jest przeżywanie siebie w swej kobiecości czy męskości. Warto, aby siebie pełniej rozpoznać i „pokochać” w swojej męskości i ojcostwie, swojej kobiecości i macierzyństwie.  Aby respektować także u innych osób.

Niech wszystkich pobudzają do czujności i działania słowa przestrogi:

„Zaklinam was zatem nie ja, lecz miłość Jezusa Chrystusa, abyście przyjmowali wyłącznie pokarm chrześcijański, a powstrzymywali się od trującej rośliny, to jest herezji. Stanie się to, jeśli nie będziecie pyszni ani nie oddalicie się od Jezusa Chrystusa, od biskupa i przykazań Apostolskich. Pragnę was przestrzec jak dzieci moje najmilsze” (św. Ignacy Antiocheński, męczennik za wierność Ewangelii).

Dlatego pozwólcie się zaprosić na 6 katechez niedzielnych w naszym kościele redemptorystów, św. Mikołaja w Zamościu, ul. Kościuszki 1 - od 11 października do 22 listopada (z wyjątkiem niedzieli W. Świętych). Rozpoczęcie katechez o g. 15.15.

Bóg stwarza człowieka jako kobietę i mężczyznę
– katechezy nt. naszego pochodzenia, tożsamości oraz przeznaczenia

WITAMY NA STRONACH KOŚCIOŁA REKTORALNEGO REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA W ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW

ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU