KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

INTENCJE 08.03.2020 - 14.03.2020

08.03.2020 NIEDZIELA

 

godz. 8.00

 

 1. + Czesławę(f), Zygmunta TURCZYN o radość wieczną.

 

godz. 11.00

 

 1. + Tadeusz NADŁONEK (gr.) o dar nieba

 2. + Feliks PASZKO w kolejną rocznicę śmierci o życie wieczne.

 

godz. 14.00

 

 1.  W intencji Ojczyzny, Ojca św. Franciszka, wspólnoty Koła Radia Maryja, Telewizji TRWAM, oraz wspierających te media katolickie

 

godz. 20.00

 

 1. + Stanisław OCHAP (gr.)  radość wieczną.  O łaski potrzebne dla rodziny


09.03.2020 PONIEDZIAŁEK

 

godz. 7.00

 

 1. + Tadeusz NADŁONEK (gr.) o dar nieba

 2. + Jan PADŁO o życie wieczne.

 

godz. 17.00

 

 1. + Stanisław OCHAP (gr.) o dar nieba. 

 2. + Wiesław w 30 rocznicę śmierci o niebo.


10.03.2020 WTOREK

 

godz. 7.00

 

 1. + Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, opiekę MBNP dla Moniki, Aleksandra, Zosi i Antosia.

 2. + Stanisław OCHAP (gr.)  życie wieczne

 

godz. 17.00

 

 1.  + Tadeusz NADŁONEK (gr.) o radość wieczną

 2. + Jan PADŁO o życie wieczne.


11.03.2020 ŚRODA

 

godz. 7.00

 

 1. + Tadeusz NADŁONEK (gr.)  o radość nieba.

 2. + Stanisław OCHAP (gr.) o życie wieczne.

 

godz. 11.00

 

 1.  W intencji próśb i podziękowań do MBNP. – intencja zbiorowa.

 2. + Tadeusza TRZEŚNIOWSKEGO  w 7 rocznicę śmierci o życie wieczne.

 


12.03.2020 CZWARTEK

 

godz. 7.00

 

 1. + Stanisław OCHAP (gr.) o radość wieczną

 2. + Stanisław KONARSKI o radość nieba

 

godz. 17.00

 

 1.  + Tadeusz NADŁONEK o życie wieczne

 2. O Boże Błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha św. opiekę MBNP i wszelkie łaski dla dzieci i wnuków – prosi babcia Władysława

 


13.03.2020 PIĄTEK

 

godz. 7.00

 

 1. .+ Stanisław OCHAP (gr.) o dar nieba

 2. + Tadeusz NADŁONEK (gr.) o życie wieczne

 

godz. 17.00

 

 1.  + Wojciech, Michał, Józef JUSZCZAK o radość wieczną

 2. + Grzegorz, Jan w kolejną rocznicę śmierci o radość wieczną


14.03.2020 SOBOTA

 

godz. 7.00

 

 1. + Tadeusz NADŁONEK (gr.) o życie wieczne

 2. + Stanisław w 25 rocznicę śmierci, + Amelia, Małgorzata, Włodzimierz, Alojzy

 

godz. 17.00

 

 1.  + Stanisław OCHAP (gr. ) o radość życia wiecznego.

 2. + Stanisław KONARSKI o dar nieba.

 


08 marca 2020