KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

Prace Remontowe i Konserwatorskie przy Kościele Rektoralnym Redemptorystów p.w. Św. Mikołaja.

Kochani Przyjaciele nas Redemptorystów

i sympatycy naszego Kościoła św. Mikołaja.

 

       W cieniu wielkich rewitalizacji dokonujących się w ostatnich latach, którymi żyje cały Zamość, jak odnowa pięknej świątyni Ojców Franciszkanów, prowadzone są też mniejsze prace remontowe i konserwatorskie przy mniejszych, ale bardzo cennych zabytkach Zamościa jakim jest Kościół Rektoralnym św. Mikołaja. Od 2016 roku podjęto prace mające na celu wzmocnienie fundamentów kościoła, szycia spękanych murów czy odnowienia elewacji. Udało się to uczynić dzięki dotacjom, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Lublinie, naszego Miasta Zamość, czy też Waszej wielkiej ofiarności. Musieliśmy wygospodarować na te prace wkład własny w wysokości 250 000 zł. Udało się nam to uczynić, mimo tego że nie mamy parafii, ale za to mamy tych, którzy są bardzo związani z „kościółkiem” św. Mikołaja i kochają to miejsce.

       W ubiegłym roku 2020, mimo trwającej pandemii, zostały zrealizowane prace przy kruchcie  kościoła.

      W tym roku 2021 podejmujemy działania na większą skalę we wnętrzu świątyni. Prace budowlane i konserwatorskie w kaplicach bocznych, prezbiterium, przy sztukaterii bocznych absyd, i hełmu nad nawą główną. Wymianą okien i renowacją posadzki w prezbiterium… czy też izolacją poziomą i zabezpieczeniem przed wilgocią i grzybem w całym kościele.

    Koszt całego przedsięwzięcia – 660 000 zł. z czego 520 000 zł. to dotacja z MKDN i Sportu, 20 000 Miasto Zamość, 32 000 WUKZ – Lublin. Nasz wkład własny 82 000 zł.

     Gruntowne prace renowacyjne we wnętrzu kościoła wymogły na nas decyzję aby na czas remontu czyli od 3 lipca do 30 listopada zamknąć naszą świątynię.

      Dzięki uprzejmości i gościnności O. Franciszkanów w tym czasie będziemy korzystać z ich świątyni. Tam też będziemy sprawować msze św. i nabożeństwa, zarówno w niedzielę jak i wciągu tygodnia.

 

 

W tygodniu prządek będzie następujący: ( Poniedziałek – Piątek )

 

godz.   7.00 msza św. wspólna (O. Franciszkanie i Redemptoryści)

 

godz.   9.00 – msza św. – O. Franciszkanie

 

godz. 15.30 – msza św. – O. Franciszkanie

 

godz. 17.00 – msza św. – O. Redemptoryści.

 

godz. 18.00 – msza św. wspólna (Sobota)

 

W Niedzielę i Święta:

 

Godz.   6.30 – Msza św. – O. Franciszkanie

 

Godz.   8.00 – Msza św. – O. Redemptoryści

 

Godz.   9.30 – msza św. – O. Franciszkanie

 

Godz. 11.00 – msza św. – O. Redemptoryści

 

Godz. 12.30 – msza św. – O. Franciszkanie

 

Godz. 14.30 – msza św. wspólna – O. Franciszkanie i O. Redemptoryści

 

Godz. 18.00 – msza św. – O. Franciszkanie

 

Godz. 20.00 - msza św.  – O. Redemptoryści

 

      I na koniec szczególna prośba. Ponieważ uzyskanie środków własnych na sfinansowanie podjętych prac jest dla nas opiekunów kościoła Rektoralnego bardzo trudne, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc materialną i ofiary, które pomogły by nam razem przeprowadzić ten remont i prace przy naszym kościele. Ofiary można składać osobiście czy to w zakrystii po każdym nabożeństwie, czy też na furcie naszego Domu Zakonnego Redemptorystów. Można też wpłacać ofiary bezpośrednio na konto naszego Kościoła Rektoralnego:

 

Santander Bank  65 1500 1807 1218 0000 3438 0000 „remont Kościoła”

 

Będziemy wdzięczni za każdą najdrobniejsza ofiarę, dzięki której możemy zrealizować nasze wspólne dzieło, jakim jest piękno naszej świątyni św. Mikołaja w Zamościu.

05 lipca 2021