14 czerwca 2023

 

Kochani Przyjaciele nas Redemptorystów

i sympatycy naszego Kościoła św. Mikołaja.

 

W cieniu wielkich rewitalizacji dokonujących się w ostatnich latach, którymi żyje cały Zamość, jak odnowa pięknej świątyni Ojców Franciszkanów, prowadzone są też mniejsze prace remontowe i konserwatorskie przy mniejszych, ale bardzo cennych zabytkach Zamościa jakim jest Kościół Rektoralnym św. Mikołaja. Od 2016 roku podjęto prace mające na celu wzmocnienie fundamentów kościoła, szycia spękanych murów czy odnowienia elewacji. Udało się to uczynić dzięki dotacjom, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Lublinie, naszego Miasta Zamość, czy też Waszej wielkiej ofiarności. Musieliśmy wygospodarować na te prace wkład własny w wysokości 250 000 zł. Udało się nam to uczynić, mimo tego że nie mamy parafii, ale za to mamy tych, którzy są bardzo związani z „kościółkiem” św. Mikołaja i kochają to miejsce.

W ubiegłym roku 2020, mimo trwającej pandemii, zostały zrealizowane prace przy kruchcie kościoła.

W tym roku 2021 podjęliśmy działania na większą skalę we wnętrzu świątyni. Prace budowlane i konserwatorskie w kaplicach bocznych, prezbiterium, przy sztukaterii bocznych absyd, i hełmu nad nawą główną. Wymianą okien i renowacją posadzki w prezbiterium… czy też izolacją poziomą i zabezpieczeniem przed wilgocią i grzybem w całym kościele.

Koszt całego przedsięwzięcia – 660 000 zł. z czego 520 000 zł. to dotacja z MKDN i Sportu, 20 000 Miasto Zamość, 32 000 WUKZ – Lublin. Nasz wkład własny 82 000 zł.

W roku 2022 mimo że nie otrzymaliśmy dotacji z Ministerstwa Kultury o dziedzictwa narodowego podjęliśmy prace konserwatorskie przy gzymsie i fryzie nawy głównej. Koszt tych prac wyniósł 126 970 zł. W tym wkład własny wyniósł 67 678 zł. Obecnie w roku 2023 podejmujemy dalsze prace renowacyjne i budowlane we wnętrzu naszego kościoła a dotyczyć one będą renowacji ścian w nawie głównej kościoła i starej kruchty pod chórem. Mimo że znów nie otrzymaliśmy dotacji z Ministerstwa Kultury , to bazując na datacji z WUKZ Lublin 23 000 i Miasta Zamość 15 000, przy wkładzie własnym 60 000, decydujemy się na te prace. Są to prace trudne i mocno brudzące ( zbijanie tynków, zszywanie popękanych ścian, nakładanie nowych tynków ) zdecydowaliśmy na zamknięcie naszego kościoła na okres dwóch miesięcy od 3 lipca do 31 sierpnia 2023r.  

Dzięki uprzejmości i gościnności O. Franciszkanów w tym czasie będziemy korzystać z ich świątyni. Tam też będziemy sprawować msze św. i nabożeństwa, zarówno w niedzielę jak i wciągu tygodnia.

Prace Remontowe i Konserwatorskie przy Kościele Rektoralnym Redemptorystów p.w. Św. Mikołaja.

WITAMY NA STRONACH KOŚCIOŁA REKTORALNEGO REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA W ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW

ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU