07 września 2017

          W ostatnim czasie po dokonaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej spękań murów naszego kościoła, podjęliśmy działania mające na celu wzmocnienie murów kościoła szczególnie piwnic. Działania te zmierzały do uzyskania dokładniejszych oględzin piwnic i murów kościoła,  opracowaniem projektu budowlanego, uzyskania pozwoleń budowlanych jak i konserwatorskich, wreszcie do znalezienia środków na sfinansowania zamierzonych działań.  Udało się te środki pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i z Urzędu Miasta Zamość. Całkowity koszt remontu kościoła to ok 600.000 złotych. Koszt pierwszego etapu dotyczący wzmocnień murów samych piwnic wynosi ok 280.000 złotych. W całym tym przedsięwzięciu przewidziany jest również i wkład własny inwestora, którym jest Zgromadzenie Redemptorystów, Kościół Rektoralny. Po zakończeniu pierwszego etapu, którego zakończenie planowane jest na koniec listopada 2017r. przystąpimy do drugiego etapu robót przy kościele jakim jest szycie spękań murów na elewacji kościoła, wymiana okien  i malowanie ścian kościoła. Pracy jest dużo. Zapewne będzie się to wiązało z pewną uciążliwością w sprawowaniu liturgii w najbliższym czasie, ale z pewnymi pracami nie można już było czekać, bo wciąż pojawiały się nowe spękania i w piwnicach i na ścianach naszej świątyni. Groziło to dalszą destrukcją konstrukcji kościoła.   

      Od środy 22 sierpnia 2017r. rozpoczęliśmy już konkretne działania. Zatrudniona firma budowlana, rozpoczęła pracę przy pierwszej piwnicy znajdującej się pod zakrystią.

      Ponieważ uzyskanie środków własnych na sfinansowanie podjętych prac jest dla nas opiekunów kościoła Rektoralnego bardzo trudne, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc materialną i ofiary, które pomogły by nam razem przeprowadzić ten remont i prace przy naszym kościele. Ofiary można składać osobiście czy to w zakrystii po każdym nabożeństwie, czy też na furcie naszego Domu Zakonnego Redemptorystów. Można też wpłacać ofiary bezpośrednio na konto naszego Kościoła Rektoralnego:

 

Bank Zachodni WBK 65 1500 1807 1218 0000 3438 0000

„remont Kościoła”

 

Będziemy wdzięczni za każdą najdrobniejsza ofiarę, dzięki której możemy zrealizować nasze wspólne dzieło, jakim jest piękno naszej świątyni św. Mikołaja w Zamościu.

 

 

                                                                                                                           O. Marek Mirus CSsR. 

Rektor Kościoła Rektoralnego w Zamościu

 

REMONT KOŚCIOŁA REKTORALNEGO REDEMPTORYSTÓW W ZAMOŚCIU.

WITAMY NA STRONACH KOŚCIOŁA REKTORALNEGO REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA W ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW

ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU