KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

Remont Kościoła Rektoralnego Redemptorystów w Zamościu.

 

 

W ubiegłym roku podjęliśmy działania mające na celu wzmocnienie murów kościoła szczególnie piwnic. Działania te zmierzały do uzyskania dokładniejszych oględzin piwnic i murów kościoła,  opracowaniem projektu budowlanego, uzyskania pozwoleń budowlanych jak i konserwatorskich, wreszcie do znalezienia środków na sfinansowania zamierzonych działań. Udaje się nam te środki pozyskiwać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i z Urzędu Miasta Zamość. Zakończyliśmy wówczas pierwszy etap dotyczący wzmocnień murów samych piwnic. Obecnie przystępujemy do drugiego etapu prac przy naszym kościele, polegających na wzmocnieniu ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji kruchty, wieży i latarni nad nawą główną. Całe to przedsięwzięcie, którego koszt wynosi 427.000 prowadzone jest przez inwestora, którym jest Zgromadzenie Redemptorystów, Kościół Rektoralny w Zamościu, które również musi zapewnić w tym dziele wkład własny, wynoszący ok. 100.000 zł. Po zakończeniu drugiego etapu, którego zakończenie planowane jest na koniec października 2018r. przystąpimy do trzeciego etapu robót przy kościele jakim jest wzmocnienie ścian i remont elewacji na pozostałej reszcie naszej świątyni.

      Ponieważ uzyskanie środków własnych na sfinansowanie podjętych prac jest dla nas opiekunów kościoła Rektoralnego bardzo trudne, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc materialną i ofiary, które pomogły by nam razem przeprowadzić ten remont i prace przy naszym kościele. Wiemy ze dużo serca i wysiłku wkładacie w potężne dzieło rewitalizacji kościoła O. Franciszkanów. Będziemy więc wdzięczni za każdą najdrobniejszą ofiarę, dzięki której możemy zrealizować nasze wspólne dzieło, jakim jest piękno naszej świątyni św. Mikołaja w Zamościu. Ofiary można składać osobiście czy to w zakrystii po każdym nabożeństwie, czy też na furcie naszego Domu Zakonnego Redemptorystów. Można też wpłacać ofiary bezpośrednio na konto naszego Kościoła Rektoralnego:

 

Bank Zachodni WBK 65 1500 1807 1218 0000 3438 0000 „remont Kościoła”

     

 

                                                                                                                           O. Marek Mirus CSsR. 

Rektor Kościoła Rektoralnego w Zamościu

 

 

03 września 2018
05 lipca 2021
XIV Niedziela Zwykła w ciągu Roku Liturgicznego.  Pierwsza niedziela lipcowa, XIV w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy
01 lipca 2021
XIII Niedziela Zwykła w ciągu Roku Liturgicznego: Dzisiaj przypada Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To szczególny dzień dla nas Redemptorystów i dla tych parafii i
28 marca 2021
1. VI Niedziela Wielkiego Postu – Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do