KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU

O. Grzegorz JAROSZEWSKI CSsR – Misjonarz, Administrator strony internetowej. Od paru lat w naszej wspólnocie zamojskiej redemptorystów. Ceniony kaznodzieja, z wielkim zaangażowaniem głoszący Boże Sławo podczas wielu rekolekcji czy to w czas Adwentu, czy Wielkiego Postu. Wykorzystuje przy tym obraz, muzykę, angażując w sposób bardzo aktywny słuchaczy, czy też uczestniczących w rekolekcjach, czy misjach. Tak całkiem poza bardzo osobistym i wielkim zaangażowaniem w głoszeniu Bożego Słowa… jest też bardzo dobrym kucharzem…a smaki wielu europejskich kuchni wcale nie jest mu obcy…

O. Kazimierz MIKULSKI CSsR – Misjonarz… Znany w środowisku Zamojszczyzny. Wszak przez wiele lat, kiedy Redemptoryści mieli swoją parafie… był katechetą i przyjacielem dzieci i młodzieży tamtych czasów… Nierzadko dziś zapraszany na tzw. „Obiadki” w dowód znajomości, ale też sympatii i wdzięczności za dobro w tamtych czasach… Obecnie prowadzi rekolekcje parafialne i Misje Ludowe w wielu parafiach.

O. Władysław CHAJM CSsR – Misjonarz, Egzorcysta w diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej.

Psycholog z wykształcenia i powołania… Można powiedzieć że i liturgista dbający o zgodność i znaczenie gestów i znaków liturgicznych… szczególnie dbających o piękno sprawowania liturgii mszy św.

Mnóstwo dobra wynika z posługi czynnego Egzorcysty, ze sprawowanych mszy św. o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkiego zła… czy też w ostaniem czasie z inicjatywy tzw. „ OAZY ROZMOWY” skierowanej ku tym którzy pogubieni W SWYM ŻYCIU  i którzy się „źle mają…”

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

O. Marek MIRUS – Przełożony Domu Zakonnego Redemptorystów

i Rektor Kościoła Rektoralnego św. Mikołaja w Zamościu. No cóż trudno coś napisać o sobie…tylko chyba to że usposobienie spokojne, serce pogodne…

i ceni sobie bardzo ludzi i przyjaciół, których Bóg postawił na mojej drodze…

 

O. Edward KOWALSKI – Emeryt, Misjonarz, spowiednik Sióstr Franciszkanek w Łabuniach.

Znamy z zamiłowania do wszystkiego co naturalne i  wytworzone w zgodzie z naturą. Usposobienia niezwykle radosnego… Talent w redagowaniu wszelkich wspomnień i kronik dotyczących  życia poszczególnych wspólnot. Podobnie jak ks. Klimuszko wykorzystuje wszelkie zioła i inne naturalne sposoby aby podratować zdrowie swoje i innych… Oczywiście w sprawach morskich niedościgniony…wszak wiele lat pracował na statkach  i innych obiektach poruszających  się po morzu…