KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

28 marca 2021
1. VI Niedziela Wielkiego Postu – Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze grzechy  po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Dzisiejszą
17 lutego 2021
VI Niedziela w ciągu roku Liturgicznego: Dzisiaj w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna 54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: ”Trzeźwością pokonywać kryzys” Zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość, oraz za uzależnionych i ich rodziny. Dziś o godz. 14.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny, Ojca św. Franciszka, Radia Maryja, Telewizji TRWAM, oraz wszystkich wspierających te dzieła modlitwą i ofiarami. Dzisiaj również przypada święto św. św. Cyryla mnicha, i Metodego biskupa. Święto Cyryla i
23 grudnia 2020
1. IV Adwentu Niedziela IV Niedziela Adwentu: Czwarta, a więc ostatnia, niedziela Adwentu otwiera ostatnie dni oczekiwania na Narodzenie Pańskie. Aby radość była pełna, przygotujmy serca na przyjście Pana przez sakrament pojednania i oczyszczającą pokutę. 2. Czwartek 24 grudnia – to dzień Wigilii. W wigilię Bożego Narodzenia zasiądziemy do świątecznego stołu. Postarajmy się  nadać temu spotkaniu religijny charakter. Odczytajmy Ewangelię o Narodzeniu Pańskim, po czym złóżmy sobie nawzajem życzenia, łamiąc się przy tym opłatkiem. Przeprośmy za wszystko, czym mogliśmy się
03 grudnia 2020
W I niedzielę Adwentu zgromadzeni wokół stołów Słowa i Eucharystii pragniemy posilać się darami, jakie         ofiaruje nam Ten, który przyjdzie, aby zbawić lud swój. Rozpoczynając nowy rok duszpasterski Kościół stawia nam przed oczami obraz, który dotyczy całego naszego życia, a mianowicie obraz Sądu Ostatecznego, gdy Pan powtórnie przyjdzie. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w kościele w Polsce  program duszpasterski pod hasłem: „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE …”. W tym roku myślą przewodnią będą słowa: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” Jutro przypada święto świętego Andrzeja