KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

18 marca 2019
  II Niedziela Wielkiego Postu: Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Wszystkich serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem
03 marca 2019
  VIII Niedziela w ciągu roku Liturgicznego: Dzisiaj w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość, oraz za uzależnionych i ich rodziny. Po mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic Żywego Różańca. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 6 marca przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 9.00, 15.30, 17.00 i 18.00.  Zewnętrznym znakiem naszego wejścia
18 lutego 2019
  III Niedziela w ciągu roku Liturgicznego:  Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami. W sobotę 2 lutego, będziemy obchodzić Święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i
02 grudnia 2018
W I niedzielę Adwentu zgromadzeni wokół stołów Słowa i Eucharystii pragniemy posilać się darami, jakie ofiaruje nam Ten, który przyjdzie, aby zbawić lud swój. Rozpoczynając nowy rok duszpasterski Kościół stawia nam przed oczami obraz, który dotyczy całego naszego życia, a mianowicie obraz Sądu Ostatecznego, gdy Pan powtórnie przyjdzie. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w kościele w Polsce dwuletni program duszpasterski pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość …”. W tym roku kontynuujemy odkrywanie Osoby i dary Ducha Świętego. Myślą przewodnią będą słowa:

KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU