KOŚCIÓŁ REKTORALNY

REDEMPTORYSTÓW

św. MIKOŁAJA w ZAMOŚCIU

KOŚCIÓŁ REDEMPTORYSTÓW ŚW. MIKOŁAJA

W ZAMOŚCIU

17 lutego 2021
VI Niedziela w ciągu roku Liturgicznego: Dzisiaj w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna 54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: ”Trzeźwością pokonywać kryzys” Zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość, oraz za uzależnionych i ich rodziny. Dziś o godz. 14.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny, Ojca św. Franciszka, Radia Maryja, Telewizji TRWAM, oraz wszystkich wspierających te dzieła modlitwą i ofiarami. Dzisiaj również przypada święto św. św. Cyryla mnicha, i Metodego biskupa. Święto Cyryla i
23 grudnia 2020
1. IV Adwentu Niedziela IV Niedziela Adwentu: Czwarta, a więc ostatnia, niedziela Adwentu otwiera ostatnie dni oczekiwania na Narodzenie Pańskie. Aby radość była pełna, przygotujmy serca na przyjście Pana przez sakrament pojednania i oczyszczającą pokutę. 2. Czwartek 24 grudnia – to dzień Wigilii. W wigilię Bożego Narodzenia zasiądziemy do świątecznego stołu. Postarajmy się  nadać temu spotkaniu religijny charakter. Odczytajmy Ewangelię o Narodzeniu Pańskim, po czym złóżmy sobie nawzajem życzenia, łamiąc się przy tym opłatkiem. Przeprośmy za wszystko, czym mogliśmy się
03 grudnia 2020
W I niedzielę Adwentu zgromadzeni wokół stołów Słowa i Eucharystii pragniemy posilać się darami, jakie         ofiaruje nam Ten, który przyjdzie, aby zbawić lud swój. Rozpoczynając nowy rok duszpasterski Kościół stawia nam przed oczami obraz, który dotyczy całego naszego życia, a mianowicie obraz Sądu Ostatecznego, gdy Pan powtórnie przyjdzie. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w kościele w Polsce  program duszpasterski pod hasłem: „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE …”. W tym roku myślą przewodnią będą słowa: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” Jutro przypada święto świętego Andrzeja
01 listopada 2020
       1. Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym uroczystym dniu wspominamy tych wszystkich, którzy przebywszy trud   ziemskiego pielgrzymowania cieszą się chwałą zbawionych w niebie. Msze św. w tym dniu w naszej świątyni o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 14.00 i 20.00. Chciejmy poprzez uczestnictwo w Eucharystii zjednoczyć się jak najlepiej ze Świętymi i wspólnie wychwalać Boga za to że powołuje nas do Społeczności Świętych. Dziś w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic żywego różańca.         2. W